Onderwijs heeft in de laatste jaren een enorme sprong gemaakt door ICT te combineren met leren. Veel scholen zijn overgestapt van de klassieke stijl naar een hybride of volledig geautomatiseerde manier van onderwijzen. Leerlingen maken gebruik van eigen apparatuur welke via het schoolnetwerk toegang verkrijgen tot de data van de instelling. Veel scholen kampen hier met de problematiek om een omschakeling te maken en hoe deze te maken is.

De vraagstukken welke bij scholen leven en de consequenties voor een verkeerde keuze zijn enorm. Enige vorm van fraude door studenten of werknemers heeft een zeer negatieve of desastreus gevolg voor de beeldvorming van het onderwijs. Belangrijkste vraagstuk is dan ook hoe de gegevens en de interne data kunnen worden afgeschermd. Aan de andere kant zullen leerlingen wel bij bepaalde bronnen op het interne netwerk toegang hebben om bepaalde lesmaterialen te benaderen. Hierin is een samenspel van authorisatie en afscherming van bronnen een kritische afweging.

Door gebruik te maken van verschillende netwerken is de afscherming van de data eenvoudig realiseerbaar. Vaak is dit ook al het geval binnen de meeste instellingen, er zijn vaste desktops voor de leraren en ondersteunend personeel, de leerlingen kunnen gebruik maken van speciaal ingerichte desktops waarbij alle mogelijke settings zijn beperkt. Maar hoe verhoud zich dat tot de vraag van de leraren, medewerkers, leerlingen en aanbieders van de scholings applicaties? Zijn deze ook zo te spreken over de afscherming en de beperkingen welke ze worden opgelegd. Kan BYOD worden ondersteund en volledig worden geintegreerd in de huidige ICT infrastructuur.

Vooral het BYOD neemt de laatste tijd een enorme sprong, leerlingen nemen de eigen apparatuur mee of worden verplicht dit te doen in verband met de opleidingseisen. Deze apparatuur moet toegang verkrijgen tot specifieke diensten in de huidige infrastructuur, maar wel op een veilige manier. De conservatieve manier om dit mogelijk te maken was om een speciale infrastructuur hiervoor aan te leggen waarmee de uitzondering op het centrale beleid was geborgd. In het tijdperk van de smart phone, tables, ultrabooks en andere hardware welke alleen maar is voorzien van wireless is deze manier van scheiding niet meer mogelijk.
Het combineren van de eisen en voorwaarden in een algemene oplossing lijkt dan ook niet mogelijk. De oplossingen welke nu op de markt zijn, zijn veelal oplossingen welke zich beperken tot een of twee verschillende vraagstukken. De kosten van de investeringen en of de oplossingen kunnen integreren en de gebruiksvriendelijkheid blijft hierbij een groot vraagteken. Manageable IT doet in samenwerking met Meraki wel de toezegging om een integrale oplossing te bieden, van infrastructuur tot BYOD en BYOD management. Beheer van de informatie stroom van data tot en met het device van de eindgebruiker.

Behalve de bovengenoemde functionaliteiten kunnen wij u ook meer oplossingen bieden afgestemd op uw situatie. Wij bieden de oplossingen ook stapsgewijs aan waarbij er per component kan worden beslist of dit een noodzaak is voor uw situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via het telefoonnummer 085 273 8810 of via onze email adres info@Manageable-IT.nl